szukać


szukać
1. Nie mieć gdzieś czego szukać «być gdzieś zbędnym, nieprzydatnym, źle widzianym»: Drzwi zatrzasnęły się przed nosem Iw... Nie miała tu czego szukać. Służąca otrzymała widocznie polecenie, by nie wpuszczać jej za próg. A. Zaniewski, Król.
2. Szukaj wiatru w polu «o kimś, o czymś niedającym się odnaleźć; kogoś, czegoś nie da się odnaleźć»: (...) wcześniej czy później znajdzie go policja. (...) A jeżeli dam panu jego adres, pan go ostrzeże i szukaj wiatru w polu! M. Bielecki, Dziewczyna.
Nie trzeba daleko szukać zob. trzeba 2.
Po co daleko szukać zob. daleko 2.
Szukać (czegoś jak) igły, szpilki w stogu siana zob. stóg.
Szukać dziury w całym zob. dziura 3.
Szukać guza zob. guz.
Szukać (mocnych) wrażeń zob. wrażenie 2.
Szukać słów zob. słowo 24.
Szukać szczęścia zob. szczęście 9.
Szukać wczorajszego dnia zob. dzień 11.
Szukać zapomnienia, pociechy w kieliszku zob. kieliszek 2.
Ze świecą (trzeba) kogoś, czegoś szukać zob. świeca 3.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • szukać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, szukaćam, szukaća {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} szperając, przeglądając, przerzucając coś, starać się coś znaleźć, ustalić, gdzie coś się znajduje; poszukiwać : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • szukać — ndk I, szukaćam, szukaćasz, szukaćają, szukaćaj, szukaćał, szukaćany 1. «sprawdzać gdzieś, zwykle w wielu miejscach, czy ktoś lub coś się tam znajduje; starać się znaleźć, odnaleźć kogoś lub coś; poszukiwać» Szukał jej po całym biurze. Szukać… …   Słownik języka polskiego

  • szukać, czego się nie zgubiło — {{/stl 13}}{{stl 7}}to samo co szukać wczorajszego dnia. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • szukać igły [szpilki] w stogu siana — {{/stl 13}}{{stl 7}} szukać, mając minimalne szanse na znalezienie czegoś, kogoś; prowadzić beznadziejne poszukiwania : {{/stl 7}}{{stl 10}}Śledztwo w sprawie psychopatycznego mordercy jest zwykle szukaniem igły w stogu siana. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • szukać [poszukać] szczęścia — {{/stl 13}}{{stl 7}} próbować coś uzyskać, załatwić, osiągnąć sukces, powodzenie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Szukać szczęścia za granicą. Jak tam nic nie załatwimy, poszukamy szczęścia gdzie indziej. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • szukać wczorajszego dnia — {{/stl 13}}{{stl 7}} marnować czas, nie wiedzieć co robić, szukać czegoś, czego się nie znajdzie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Już trzeci raz przetrząsa wszystko w szafie. Czego on tam szuka? – Chyba wczorajszego dnia. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • szukać dziury w całym — {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} wynajdywać faktycznie nieistniejące lub niemające znaczenie wady, braki, niedostatki czegoś, mając w tym jakiś cel (np. chcąc udowodnić za wszelką cenę, że ma się rację); czepiać się : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • szukać guza — {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} swoimi działaniami ściągać na siebie przykrości, niebezpieczeństwo : {{/stl 7}}{{stl 10}}Sam szukał guza, biorąc się za ciemne interesy. Zjeżdżaj stąd! Guza szukasz? {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • szukać się — {{/stl 13}}{{stl 7}} starać się wzajemnie odnaleźć : {{/stl 7}}{{stl 10}}Szukali się w tłumie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • szukać słów — {{/stl 13}}{{stl 7}} dobierać odpowiednie, wiernie oddające myśl słowa, namyślać się nad każdym wypowiadanym słowem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zanim odpowiedział, długo szukał słów. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień